“Sağlık turizmine yönelmeliyiz''

Türkiye'nin sağlık turizminde her yıl dünyadaki 100 milyar dolarlık pastadan yeterli payı alamadığını söyleyen Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Genel Sekreteri ve Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, sağlık turizminin geliştirilmesi konusunda önerilerde bulundu.

“Sağlık turizmine yönelmeliyiz''
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 3:59

Tengilimoğlu, turizm algısının artık deniz, kum, güneş üçgeninden çıkarılarak medikal turizm, engelli ve yaşlı turizmi, termal turizm gibi sağlık turizmi çeşitlerine de önem verilmesi gerektiğini söyledi. Her ne kadar sağlık turizminin kapsamı dışında da kalsa bu konuya bir de turist sağlığı eklenmesinin de yararlı olduğunu ifade etti.

 

SAĞLIK TURİZMİNDE 100 MİLYAR DOLARLIK PAZAR PAYI, HER YIL YÜZDE 20 BÜYÜYOR

 

Türkiye'de turizm sektörünün yaşadığı zor şartlar göze alındığında diğer turizm çeşitlerine de mutlaka yönelmek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, şunları söyledi:

 

"Bunlardan bir tanesi sağlık turizmidir. Dünya genelinde ziyaretçilerle akredite olmuş hastane, doktor ve uzmanları bir araya getiren bir kuruluş olan Patients Beyond Borders’ın CEO’su Josef Woodman (2017)’nun tahminlerine göre ise, günümüzde sağlık turizmi nedeniyle yılda yaklaşık 12-14 milyon kişi seyahat etmektedir. Sağlık turizmi her gün popülaritesi artan, dünya insanının sağlığının gelişmesine ve ülke ekonomilerinin gelişmesi yanı sıra ülkelerarası kültürel bağlarında artmasına katkı sağlayan önemli bir sektördür.

 

Türkiye gerçekten altyapısıyla, tıbbi donanımıyla, 5 yıldızlı otel ayarında binalarıyla, Batılı anlamda yetişmiş dinamik genç hekim kadrosuyla diğer ülkeler için cazip sağlık turizmi potansiyeline sahip ülkelerin başında yer alıyor. Sağlık turizmi açısından Dünya da yaklaşık 100 milyar dolarlık bir pazar payı olduğu söyleniyor. Ve sektörünler yıl yüzde 20'lik bir büyüme hızına sahip olduğu belirtiliyor. Türkiye bu pazar payından istediği payı henüz alamamaktadır. Son 10 yıl içerisinde Türkiye'de sağlık turisti sayısının arttığını görüyoruz. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB)’ın sağlık turizmi raporuna göre; Türkiye'nin orta vadede medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olması ve İleri yaş turizminde 10 bin yatak kapasitesi oluşturulması, 150 bin yabancı turistin ülkemizi ziyaret etmesi ve 750 milyon dolar gelir elde edilmesi hedeflenmektedir. Ancak son 2 yıl içerisinde yaşanan krizler sağlık turizmini de etkiledi. Geçtiğimiz yıla göre turist sayısındaki % 5.1 oranında azalma olduğu gibi sağlık turisti sayısı da azalmıştır. Sağlık bakanlığı medikal turizm raporuna göre 2011 yılında 500 binde olan hasta sayısı 2016 yılında 360 bine düşmüştür. Ve en çok sağlık turisti alan şehirlerimizin başında İstanbul, Ankara ve Antalya gelmekte. Ancak istatistikler bu rakamın büyük bir kısmının 'turist sağlığı' diye adlandırdığımız, yani Türkiye’ye turistik amaçla gelip yaralanma veya hastalanma sonucunda hastaneye başvuran hastalar olduğunu göstermektedir.

 

Türkiye'ye gelen ve bir yıldan az kalan yabancı ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 1,7'si sağlık ve tıbbi nedenlerle gelmektedir. Buna yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları (yüzde 3,5) eklendiğinde yurtdışından Türkiye'yi ziyaret edenlerin yaklaşık yüzde 5'i sağlık ve tıbbi nedenlerle gelmektedirler (TÜİK, 2017).

 

Sağlık turizm açısından ülkemize başvuran hasta sayısında görülen artışın nedenleri arasında; Sağlık Bakanlığı’nın sağlık turizmi ile ilgili gerçekleştirdiği etkili politikalar, medikal turizm kapsamında kamu ve özel sağlık kuruluşlarının diğer ülkelerle yaptığı ikili anlaşmaların yaygınlaşması, sağlık kuruluşlarında medikal turistlerin kolay hizmet alması ve iletişim kurabilmesi için fiziksel ve teknik alt yapıların iyileştirilmesi, medikal turizm ile ilgili tanıtım faaliyetlerinin hız kazanması sayılabilir.

 

Sağlık turizmi denildiğinde akla ilk gelen termal turizmdir. Oysaki sağlık turizmi literatürde üç gruba ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi kalp ameliyatları, göz ameliyatları, ortopedik protez ameliyatları, saç ekimi, diş tedavisi gibi işlemleri kapsayan medikal turizm; bir diğeri engelli ve yaşlı turizmi; üçüncü ve son grup ise termal turizmdir. Türkiye, bu üç turizm türü açısından Batılı ülkelerle mukayese edildiğinde iyi durumda olmasına rağmen kaynaklarımızın daha etkin kullanılması gerekmektedir."

 

BİR SAĞLIK TURİSTİ ORTALAMA 12 BİN DOLARAKADAR GELİR GETİRİYOR

 

Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden hasta almaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Tengilimoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

 

"Eskiden yüksek ödeme gücüne sahip bireyler tedavi amacıyla Batı ülkelerindeki sağlık tesislerini tercih ediyorlardı. Ancak ABD, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yer alan sağlık tesislerindeki, uzun bekleme süreleri, artan sağlık harcamaları gibi sebeplerle bu ülkelerde yaşayan bireyler veya sigorta kuruluşları tedavi masrafları daha ucuz olan yerlerin arayışına girdiler. Bu durum sağlık turizmi literatüründe ‘1. dünya ülkeleri tedavilerinin (yüksek kalite), 3. Dünya ülkesi (düşük maliyet) fiyatına sunulması’ sloganı ile yer almaktadır. Örneğin, Avrupa'da implant tedavisinin ortalama fiyatı 2500-3000 Euro iken, Türkiye'de yaklaşık 1000 Euro olması Türkiye'yi cazibe merkezi haline getirmiştir.Şu da bir gerçektir ki; Sağlık tesisi ve ülke seçiminde tek başına etkili olan fiyat değildir, hizmet kalitesi, ulaşım kolaylığı, Coğrafik ve kültürel yakınlık, Akreditasyon vb. kriterleride gözönünde bulundurarak tercih yapılmaktadır.Özellikle Medikal turizmde Tercih edilen ülkelerin başında Hindistan, Singapur, Malezya ve Türkiye geliyor. Tabi bizim burada izleyeceğimiz stratejiler, hedef pazar seçimimiz ve tanıtım politikalarımız çok önemlidir.Global anlamda sağlık turizmi pazarına bakıldığında, başta Hindistan olmak üzere pek çok ülkede sağlık turizmine yönelik pazarlama çalışmaları, tanıtımlar, hastanelerin fiziksel alt yapısının iyileştirilmesi, akreditasyon çalışmaları açısından çok yüksek miktarlarda kaynak tahsis edilmektedir. Hükümetler de bu çalışmaları desteklemektedir.

 

Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda başlattığı sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik politikalar da önemli mesafe kat etti. Sağlık turizmiyle ilgili konseylerin, platformların ve derneklerin kurulması, Yönetmeliklerin yayınlanması ( Sağlık turizmi faaaliyetlerini regule etmek üzere Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik 13 Temmuz 2017 tarihinde yayınlandı), 10. Kalkınma Planında sağlık turizmine yönelik teşviklerin ön plana çıkması, ülkemizde sağlık turizminin önemli mesafe kat etmesini sağlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde bilimsel anlamda da bu alanda önemli bilgi birikimi oluşmuştur. Son 10 yılda 10 ‘a yakın kitap, 50 ‘e yakın Yüksek lisans ve doktora tezi, bir o kadar makale yayınlanmıştır. Çok sayıda ulusal ve Uluslararası kongre ve sempozyumlar düzenlenmiştir. Nitekim Türkiye Sağlık Turizmi Derneği olarak 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Kuşadası- Aydın da 8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresini gerçekleştireceğiz.

 

Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olmak üzere 3 bakanlık şu anda sağlık turizmiyle ilgili destek veriyor. Ekonomi Bakanlığı tescil ve korunma, belgelendirme, reklam ve tanıtım desteği, yurt dışı birim ve acenta-komisyon desteği sağlamakta. Ayrıca Yurtdışı fuarlara katılım ve stant açma desteği, bilimsel etkinliklere katılım destekleri vermektedir. Ama henüz istenen seviyede değil. Bugün Hindistan'da ve diğer ülkelerde hükümetler çok yüksek miktarlarda kaynak tahsis etmektedir. Tanıtım ve fuar destekleri yanı sıra hastanelerin fiziksel altyapısının iyileştirilmesine yönelik hükümetler çok yüklü miktarlarda bütçeler tahsis etmektedir Türkiye'de bugün hastaların önemli bir Kısımını özel hastaneler kendi çabalarıyla getirmektedir, ancak onların bütçeleri sınırlı. O nedenle Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nın ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek Türkiye'yi sektörde ön plana çıkarma arayışlarına girmek zorundalar. Sektörler arası işbirliği kurmak zorundalar. Sektörün yaşadığı sorunlara yönelik politikalar belirlenmek durumunda.

 

2017 yılı verilerine göre Ülkemize gelen normal bir turistin kişi başı ortalama harcaması yaklaşık 696 dolardır. Önceki yıllarda bu rakam 760 dolar civarındaydı. Hem turist sayısı düştü hemde kişi başı gelir düştü. Ama bir sağlık turisti yaklaşık bunun 10-12 katı kadar gelir getirmekte. Ortalama bir sağlık turisti 10 bin dolar civarında bir gelir getiriyor. Ayrıca sadece hastalar değil hastalarıyla beraber gelen refakatçilerin de ülkemizde konakladığı düşünüldüğünde bu payın normal bir turistin 10-15 katına kadar çıktığını söyleyebiliriz.

 

2014 yılı sağlık turizmi raporuna göre; tedavi amaçlı Türkiye’ye gelen her hasta başına gelir 2 bin dolardan başlamakta ve sağlık turizminde bu rakam 12 bin dolara kadar yükselebilmektedir. 2023 yılı için 2 milyon uluslararası hasta ve 20 milyar dolar sağlık turizmi geliri hedeflenmektedir. Dolayısıyla ülkemizde hem sağlık işletmelerinin hem de turizm firmalarının bu konuda profesyonelleşmesi gerekmektedir. Sağlık Turizmi amacıyla gelen bir sağlık turistinin kalabalık turistik yerlere götürmeden ( enfeksiyon riskini önlemek için)onlar için paket ürünler oluşturarak (ülkenmizintarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtımınızdadâhil ederek) hizmet sunmalıyız. Örneğin saç ekimi gibi basit tedaviler için gelen turistlere tedavi öncesinde veya sonrasında kültürel turlar eklenerek sağlık turizmi daha cazip hale getirebilirler.

 

4 SAATLİK UÇUŞ MESAFESİNDE 50'YE YAKIN ÜLKE

 

Türkiye'deki turistik ürün zenginliği başta yakın coğrafyası olmak üzere uluslararası boyutta Türkiye’yi sağlık turizmi açısından önemli ve gelişme potansiyeli olan bir destinasyon konumuna getirmektedir. Türkiye’nin son teknolojiye sahip olmasının yanı sıra bir de yaklaşık 4 saatlik uçuş mesafesinde 50'ye yakın ülke olması avantajı vardır. Bu ülkelerden rahatlıkla hasta getirilebilir. Hedef pazarlar iyi seçilmeli ve pazarın özelliklerine uygun ürün ve pazarlama stratejileri geliştirilmeli, uluslararası Sağlık sigorta kuruluşları ile anlaşmalar yapılmalıdır. Özellikle kültürel yakınlığımız olan Türki Cumhuriyetleri, Asya ülkeleri, Balkanlar, Afrika'daki ülkeler hedef pazar olabilecek türden destinasyonlardır. Yine Avrupa'dan da özellikle onkoloji, kalp damar cerrahi, ortopedi gibi tedavi açısından daha ucuz olan spesifik alanlarda bu ülkelerden pazara müşteri çekebiliriz. Bunun yanı sıra Afrika ülkeleri de önemli bir hedef Pazar olarak seçilebilir. Yalnız bunu yaparken hastanelerimiz; rekabette etik dışı davranışa gitmeden, hastayı mağdur etmeden, yapılan tedavi ile ilgili sağlıklı bilgiler vererek süreçleri yönetmelidirler. Hasta tedavi sürecinde olumsuz sürprizlerle karşılaşmamalı, fiyatlandırma doğru şekilde yapılmalıdır. Ayrıca yanlış bir işlemin yapılması gibi bir durumda nasıl bir hukuki prosedürle karşılaşacağı ile ilgili bilgilendirmenin yapılması gereklidir. Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı'nın bu konuda denetimleri sağlaması lazımdır. Nitekim Sağlık Bakanı da bu konuda kendi bünyesinde sağlık turizmine yönelik hizmet veren hastanelerin akreditasyonuyla ilgili çalışmaları başlattı."

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 İstanbul Başakşehir 13 9 3 1 14 30
2 Kasımpaşa 13 8 1 4 10 25
3 Galatasaray 13 7 3 3 8 24
4 Beşiktaş 13 6 3 4 7 21
5 Yeni Malatyaspor 13 6 3 4 6 21
6 Atiker Konyaspor 14 5 6 3 5 21
7 MKE Ankaragücü 14 6 2 6 -1 20
8 Antalyaspor 13 6 2 5 -3 20
9 Trabzonspor 13 5 4 4 2 19
10 Göztepe 13 6 0 7 -1 18
11 Bursaspor 13 3 7 3 1 16
12 Demir Grup Sivasspor 13 3 6 4 -4 15
13 Aytemiz Alanyaspor 14 5 0 9 -9 15
14 Erzurum BB 13 3 5 5 -3 14
15 Fenerbahçe 13 3 4 6 -5 13
16 Akhisarspor 13 3 3 7 -9 12
17 Kayserispor 13 3 3 7 -12 12
18 Çaykur Rizespor 14 1 7 6 -6 10
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 Çaykur Rizespor 34 20 9 5 30 69
2 MKE Ankaragücü 34 18 9 7 21 63
3 Boluspor 34 18 6 10 23 60
4 Ümraniyespor 34 17 8 9 14 59
5 Erzurum BB 34 14 11 9 12 53
6 Gazisehir Gaziantep FK 34 15 8 11 19 53
7 Altınordu 34 15 8 11 10 53
8 Balıkesirspor 34 16 7 11 10 52
9 İstanbulspor 34 14 8 12 6 50
10 Vartaş Elazığspor 34 13 9 12 9 48
11 Giresunspor 34 13 8 13 6 47
12 Adanaspor 34 12 7 15 -15 43
13 Adana Demirspor 34 11 8 15 -3 41
14 Eskişehirspor 34 12 8 14 7 41
15 Denizlispor 34 10 8 16 -4 38
16 Samsunspor 34 7 15 12 -14 36
17 Manisaspor 34 7 3 24 -49 12
18 Gaziantepspor 34 2 4 28 -82 1
    Takımlar O G B M Av P
1 Hatayspor 34 23 7 4 48 76
2 Menemen Belediyespor 34 22 8 4 42 74
3 Afjet Afyonspor 34 21 7 6 31 70
4 Sivas Belediyespor 34 19 10 5 28 67
5 Keçiörengücü 34 19 7 8 36 64
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 11 7 26 59
7 İnegölspor 34 17 8 9 12 59
8 Sarıyer 34 13 5 16 -1 44
9 Tokatspor 34 11 10 13 -8 43
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 9 14 -3 42
11 Kastamonuspor 34 12 4 18 -3 40
12 Eyüpspor 34 11 6 17 -10 39
13 Tuzlaspor 34 10 8 16 -9 38
14 Bodrumspor 34 10 8 16 -14 38
15 Amed Sportif 34 10 10 14 -4 37
16 Bucaspor 34 10 9 15 -9 36
17 Korfez SK 34 4 4 26 -48 13
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 1 32 -114 -17
    Takımlar O G B M Av P
1 Altay 34 19 9 6 30 66
2 Bandırmaspor 34 19 7 8 22 64
3 Gümüşhanespor 34 19 7 8 25 64
4 Sanliurfaspor 34 19 6 9 21 63
5 Sakaryaspor 34 17 10 7 15 61
6 Bugsaşspor 34 15 11 8 20 56
7 Hacettepe Spor 34 15 11 8 16 56
8 Konya Anadolu Selçukspor 34 15 10 9 7 55
9 Niğde Belediyespor 34 14 7 13 -1 49
10 Kırklarelispor 34 11 9 14 -9 42
11 Kahramanmaraşspor 34 9 12 13 -14 39
12 Zonguldak Kömürspor 34 9 11 14 -14 38
13 Pendikspor 34 9 10 15 -13 37
14 Fethiyespor 34 8 12 14 -9 36
15 Fatih Karagümrük 29 9 4 16 -13 31
16 Nazilli Belediyespor 34 7 8 19 -24 29
17 Karşıyaka 34 6 9 19 -22 21
18 Silivrispor 34 2 11 21 -34 17

BURÇLAR

(21 Mart - 20 Nisan)

Koç Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

(21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

(22 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

(23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

(23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

(23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

(23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

(23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

(22 Kasım - 21 Aralık)

Yay Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

(22 Aralık - 21 Ocak)

Oğlak Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

(22 Ocak - 19 Şubat)

Kova Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

(20 Şubat - 20 Mart)

Balık Burcunun 16.12.2018 Günlük Yorumu

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık